Vietnamese-VNEnglish (UK)

Dịch vụ tour: 04.39 425 926  -  Dịch vụ vé tàu: 04.39 427 750  -  Hotline: 0986.528.528

Dịch vụ tour: 04.39425926  -  Dịch vụ vé tàu: 04.39 427 750  -  Hotline: 0986.528.528

Công ty du lịch dịch vụ công đoàn đường sắt Việt Nam

Địa chỉ: 65 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số thuế: 0105940402
Điện thoại: (84-4) 38224372  |  39427750/ 39425926  |  Fax: (84-4) 38224211
Website: http://www.viratour.com.vn  |  Email: info@viratour.com.vn